Εμφανιζόμενη ανάρτηση

Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2016

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σας ανακοινώνουμε ότι μετά τις εκλογές που έγιναν στις 09 Νοε 2016 στον Σύνδεσμο Φίλων Φυσικής Υγιεινής ο< Ιπποκράτης > εκλέγονται για το Διοικητικό Συμβούλιο οι εξής:
1. ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2. ΓΙΟΥΛΒΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ
3. ΜΗΛΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
4. ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
5. ΓΚΛΑΒΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 
Μετά από πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος Συμβούλου συνήλθαν σε συνεδρίαση 12 Νοε 2016 τα εκλεγέντα μέλη για την κατανομή των αξιωμάτων.  Μετά από μυστική ψηφοφορία εκλέγονται ως εξής :

1. ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                    ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. ΓΙΟΥΛΒΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ                             ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
3. ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΠΟΣ          ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
4. ΜΗΛΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ                         ΤΑΜΙΑΣ
5. ΓΚΛΑΒΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ        ΜΕΛΟΣ.
Αμέσως μετά έγινε συζήτηση για τρέχοντα θέματα και αποφασίστηκε στην επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ να καταρτισθεί ο ετήσιος προγραμματισμός δράσεων . Ο Πρόεδρος ευχήθηκε στους συμβούλους υγεία και αγωνιστική διάθεση για την επίτευξη των στόχων του καταστατικού του Συνδέσμου.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος περαιώνεται η συνεδρίαση και υπογράφεται στη συνέχεια

Ο Πρόεδρος                                      Τα μέλη                                   Ο Γενικός Γραμματέας
                                                        
  

                                                                                               Δεν υπάρχουν σχόλια: